AVANTAJ BARKOD

Barkod, Barkod Alfabesi  Nedir?

Barkod, kalın ve ince çubuklarla, bu çubuklar arasındaki boşluklardan oluşan dizidir.  Çubukların ve boşlukların yan yana dizilmesi ile 0-9 arası rakamlar, alfabedeki harfler ve nokta, virgül gibi işaretler simgelenebilir. Bir rakam, harf ya da özel işaretin çubuklarla simgelenebilmesi için bu çubukların nasıl dizilmesi gerektiği barkod alfabesi (bar code symbology) ile tanımlanır. Çubukların yan yana dizilmesinin kurallarını belirleyen bir çok barkod alfabesi vardır; bu alfabelerin bir kısmı yalnızca rakamları simgelerken, bir kısmı hem rakamları, hem harfleri hem de özel işaretleri simgeler.
GTIN-13 tanımlama numaraları barkodlar üzerine EAN-13 barkod alfabesi kullanılarak basılır. Aşağıda EAN-13 barkod alfabesi ile üretilmiş bir barkodun ticari ürün üzerine uygulanması örneklenmiştir.

Barkodun basılması ve ürün paketinin üzerinde yer alması için uygulanabilecek değişik yöntemler vardır. Uygulanacak yöntem belirlenirken, ürün barkodunun ürüne nerede iliştirileceği, barkod etiketinin üzerinde yer alması istenen bilgiler, basılması istenen barkodun sayısı gibi çeşitli etkenler göz önüne alınmalıdır.

Eğer bir ürünün barkodu çok sayıda basılacak ise en ucuz ve kolay yöntem, barkod için master film edinmektir. Master film, bir baskı makinesinde üretilen, üzerinde barkodun bulunduğu negatif ya da pozitif filmdir. Master filmin üretimi sırasında, barkodun çubukları doğrudan filmin üzerine çizilir. Bu film, daha sonra ambalaj üzerine baskı yapmak üzere kullanılacağından çok temiz olmalı, basılan barkod ise standart ölçülere uygun olmalıdır.

Örnek  EAN-13 Barkodu

BARKOD TİPLERİ NELERDİR?

Bugün dünyada yaygın olarak kullanılan başlıca barkod alfabeleri Code39, Code128, EAN13, EAN8, UPC, ITF tir. Bunlardan ITF, EAN ve UPC barkod alfabeleri sadece rakamları içermektedir. Code39 ve Code128 ise rakamları, harfleri ve özel işaretleri göstermek için kullanılır. 

Aşağıda bazı örnek barkod tipleri gösterilmiştir. 

CODE 128A
CODE39
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 3.jpg
EAN13

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 5.jpg
İNTERLEAVED 2 OF 5
UPCA
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 4.jpg
EAN8

Master Film Nedir?

Master film, bir baskı makinesinde üretilen, üzerinde barkodun bulunduğu negatif ya da pozitif filmdir. Master filmin üretimi sırasında, barkodun çubukları doğrudan filmin üzerine çizilir. Bu film, daha sonra ambalaj üzerine baskı yapmak üzere kullanılacağından çok temiz olmalı, basılan barkod ise standart ölçülere uygun olmalıdır.

Master filmin kalitesi, ambalaj üzerine yapılan barkod baskısının barkod okunduğu sırada herhangi bir sorun yaratmaması ve ilk okumada okunması ile anlaşılır.
Master filmin kalitesi aşağıdaki ölçütlere bağımlıdır:

Boyut: Barkodun boyutları büyültme faktörüne (magnification factor) bağımlıdır. Bir barkod büyültme faktörü ile tanımlanan sınırlar içerisinde kalmazsa okunma sorunları yaşanır. Barkodun boyutlarında yapılacak herhangi bir değişiklik okumayı riske sokabilir.

Çubuk Yüksekliği: Çubuk yüksekliği, barkodun boyuna (uzunluğuna) bağlı olarak seçilmelidir. Kısaltma işleminin uygulanması barkodun okunmaması riskini doğurur.

Renk: Barkodun yer aldığı yüzeyin rengi çok önemlidir. Barkodun okunabilmesi için barkoddaki koyu çubuklar ile zemin rengi arasında yeterli kontrast sağlanmış olmalıdır. Genel olarak açık renklerin (kırmızı ve turuncu gibi sıcak renkler de dahil olmak üzere) zeminde olması, çubukların ise koyu renklerden (siyah, lacivert, koyu yeşil gibi) seçilmesi uygun olur. Okunabilir ve okunamayan renk kombinasyonları için GS1 Türkiye’ye başvurulabilir.

HİZMETLERİMİZ

  • Barkod Tescil Belgesi Alımı
  • Barkod numara tahsisi
  • ISBN VE ISSN Numaraları, (Kitap ve Dergiler için)

BARKOD ÜYELİK BAŞVURU ÜCRETLERİ

https://gs1.tobb.org.tr/menu_goster.php?Id=20&MenuId=19  adresinden başvuru yapacağınız ürün adedinize göre ücretler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz ve online üyelik başvurusu gerçekleştirebilirsiniz.

Üyelik Aidat İşlemleri

TOBB-GS1 Türkiye’ye üye olan firmalar, üyeliklerinin devam etmesi için, üyeliklerinin başladığı yıl hariç, her yıl TOBB-GS1 Türkiye’ye üyelik aidat bedellerini ödemekle yükümlüdürler.Her yıl, o yıla ait üyelik aidat miktarları TOBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve TOBB-GS1 Türkiye tarafından ilan edilir. Aidat miktarı her yıl aidat döneminde üye firmaya posta yoluyla bildirilmektedir. GS1 Sistemi üyeliğinin devam edebilmesi için üye firma tarafından aidat ödemelerinin düzenli takip edilmesi ve adres değişikliklerinin tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir. Söz konusu ödeme zamanında yapılmadığında firma borcunu gecikme faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde TOBB-GS1 Türkiye tarafından firmaya tahsis edilmiş GS1 Firma Önek Numarası iptal edilir.

Üyelik aidat sorgulaması: http://gs1.tobb.org.tr/aidat.htm

Aidat Bedelleri

GS1 Türkiye’ye üye olan firmalar, üyeliklerinin devam etmesi için, üyeliklerinin başladığı yıl hariç, her yıl GS1 Türkiye’ye sistem kullanım bedellerini ödemekle yükümlüdürler. Her yıl, o yıla ait sistem kullanım bedelleri GS1 Türkiye Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve GS1 Türkiye tarafından ilan edilir. Sistem kullanım bedelleri her yıl faturalandırılarak üye firmaya tebliğ edilmekte, ayrıca internet sayfamızda duyurulmakta ve çağrı merkezimizden de konu ile ilgili bilgi alınabilinmektedir. GS1 Sistemi üyeliğinin devam edebilmesi için üye firma tarafından sistem kullanım bedeli ödemelerinin düzenli takip edilmesi ve fatura bilgisi değişikliklerinin tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Sistem Kullanım Bedeli Ödeme

Sistem Kullanım bedelinin yatırıldığını belgeleyen dekont üzerine Firma Önek Numarası, firmanın açık adı ve yatırılan miktarın üyelik sistem kullanım bedeli olduğunu belirten bir açıklama yazılmalıdır. 

2020 için faturası kesilerek tarafınıza gönderilmiş olan 2020 yılı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

7 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım BedeliKDV dahil 1.694,-TL
8 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım BedeliKDV dahil 1.452,-TL
9 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım BedeliKDV dahil 1.210,-TL
10 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım BedeliKDV dahil 968,-TL
11 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım BedeliKDV dahil 726,-TL
12 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım BedeliKDV dahil 605,-TL

 Aidat Bedellerinin Yatırılabileceği Hesap Numaraları:

Firmalar, Aidat Bedelleri tablosunda belirtilen üyelik aidat bedellerini aşağıdaki tabloda belirtilen banka hesaplarından birine yatırabilirler. Ödemeyi belgeleyen banka dekontunun açıklama kısmına Firma Önek Numarası, firmanın açık adı ve ödemenin üyelik aidat bedeli olduğu belirtilmelidir.

Banka AdıŞube AdıHesap No (IBAN No)
Türkiye İş BankasıAkayTR30 0006 4000 0014 2011 1831 60

ISBN NEDİR

ISBN (International Standard Book Number), 1972 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir kitap numaralama sistemidir. Amaç, kitap numaralarının uluslararası bir yöntemle düzenlenerek standardize edilip, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) verilerek belirli bir yayımcının yayınladığı bir materyalin kimliğini tanımlamaktır.”978” numarası ile başlar. Basılı materyal (kitap, katalog, yıllık vb.), atlas ve haritalar vb.

ISBN NASIL ALINIR?

-ISBN işlemleri İnternet üzerinden yapılabilmektedir. Kullanıcı adı ve şifrenizle sistemehttp://www.earsiv.net/isbn/ girerek yeni materyallerinize ait ISBN başvurularınızı yapabilirsiniz.

-Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan numarayı tarafımıza fakslamanız halinde barkod numaranız adresinize gönderilecektir.

ISSN NEDİR?

ISSN (International Standard Serial Number), Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir süreli yayın numaralama sistemidir.“977”numarası ile başlar.Diğer bir deyişle aynı ad ile belirli sıklıklarla yayınlanan kronolojik nitelik taşıyan süreli yayınlardır.Dergi,gazete vb..

ISSN NASIL ALINIR?

-ISSN işlemleri İnternet üzerinden yapılabilmektedir. Kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme http://www.earsiv.net/issn/  girerek yeni materyallerinize ait ISSN başvurularınızı yapabilirsiniz.

-Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan numarayı tarafımıza fakslamanız halinde barkod numaranız adresinize gönderilecektir.

BARKOD NEDEN GEREKLİDİR?

Ürünlerin yurtiçi piyasada etkin bir şekilde sunulabilmesi ve yurtdışı pazarlara ihraç edilebilmesi için, barkod olmazsa olmaz bir koşuldur.Barkodlarla hızlı ve hatasız olarak veri aktarımı ve stok kontrolü yapılır.

Doğruluk

En doğru bilgiyi almanızı sağlar, kullanıcı hatalarını ortadan kaldırır. Benzer ürünler veya benzer kodlara sahip ürünler arasındaki karışıklığı önler.

Hız

Hızlı veri girişinin iki önemli faydası vardır.

1. İstenen bilgi elle toplanacak bilginin çok çok üstünde bir hızla ve doğru bir şekilde toplanır.

2. Bu toplanan doğru bilgiler bilgisayar ortamında olduğu için yine çok hızlı bir şekilde bu bilgileri işleyebilecek, değerlendirebilecek kişilere veya ortama ulaşır.

Maliyet

Doğruluğun artması ve veri giriş hızının yükselmesi ile işçilik maliyeti düşecek sistem daha ekonomik olacaktır.

Kullanışlılık

Barkod ürünleri yani okuyucular, yazıcılar vs. tüm ürünlerinin kullanımı, bilgisayara bağlanması ve işletmesi çok kolaydır. Bu sistem ile güvenilir, detaylı, hızlı bilgiler toplanır. Bu toplanan bilgiler ile sistem daha etkili yönetilebilir.

BARKOD NUMARALARININ ÖZELLİKLERİ:

Tek:  EAN-UCC Sistemi ile tanımlanan ticari ürünler, taşıma birimleri, yerler ve demirbaşların her biri bütün dünyada tek bir numara ile tanınırlar. Bu numaranın bir eşi daha yoktur; dolayısıyla tanımlanan (kimliklendirilen) ürün, taşıma birimi, yer ya da demirbaş bir başkası ile asla karışmaz.
 
Anlamsız: EAN-UCC tanımlama numarası, yalnızca bir erişim anahtarı olma özelliğinin dışında herhangi bir anlam taşımaz. Bu numara, tanımladığı ticari ürünün, taşıma biriminin, yerin ya da demirbaşın özelliklerine ilişkin hiçbir bilgi içermez. Bu numaranın tek amacı, tanımladığı parçanın bilgi sisteminde yer alan ayrıntılı bilgilerine erişilmesini sağlamaktır; bu nedenle, bu numaranın içerdiği rakamları kullanarak herhangi bir işlem, sorgulama ya da raporlama yapılmamalıdır.
 
Uluslararası: EAN-UCC tanımlama numaraları, tüm dünya ülkelerinde ve tüm sektörel uygulamalarda kullanılabilirler. EAN-UCC numarası ile kimliklendirilen bir ürün, taşıma birimi, yer ya da demirbaş tüm dünyada tek olarak tanınmaktadır. Bu numara dünyanın her yerinde geçerli olduğundan bu numaranın her ülke için yeniden değiştirilmesi gerekmemektedir.
 
Güvenli ve Kullanışlı: EAN-UCC tanımlama numaraları bilgi sistemlerinde kolayca kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu numaralar, sabit uzunluktadır ve yalnızca rakamlardan oluşurlar (sayısaldırlar). Numaraların sonlarında yer alan kontrol basamağı (check digit) sayesinde numaranın elektronik sistemler tarafından yanlış algılanması da önlenmiştir.

HER HAKKI SAKLIDIR. - İzinsiz Kopyalanamaz. - AVANTAJ MEDYA YAPIM©